BAZA EKD
Szukaj:
(01-02) I. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
(05-05) II. Rybactwo
(10-14) III. Górnictwo
(15-37) IV. Przetwórstwo przemysłowe
(40-41) V. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
(45-45) VI. Budownictwo
(50-52) VII. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
(55-55) VIII. Hotele i restauracje
(60-64) IX. Transport, gospodarka magazynowa i łączność
(65-67) X. Pośrednictwo finansowe
(70-74) XI. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(75-75) XII. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
(80-82) XIII. Edukacja
(85-85) XIV. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
(90-93) XV. Działalność usługowa komunalna
(95-97) XVI. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
(99-99) XVII. Organizacje i zespoły eksterytorialneEKD kalamazoo.pl
kontakt: info@kalamazoo.pl
Europejska Klasyfikacja Działalności
wyszukiwanie, wykaz, EKD
wykaz jednostek chrobowych ICD-10 międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 ICD-10 ICD10